همکاران‌ما

همکاران و اعضای هیات علمی موسسه آموزشی فاروس طاها

 

استاد سعید یزدی
مدرس در شیمی فاروس طاها
سعید یزدی، مدرس درس شیمی
  • سرگروه تیم شیمی موسسه فاروس طاها

 

 

 

 

 

 

 

 

استاد مرتضی قشمی  
مدرس درس ادبیات
مرتضی قشمی مدرس درس ادبیات
  • سرگروه تیم ادبیات فارسی موسسه فاروس طاها

 

 

 

 

 

استاد امین اسدیان پور
  • سرگروه تیم دین و زندگی موسسه فاروس طاها

 

 

استاد پیمان شهبازی
  • سرگروه تیم عربی موسسه فاروس طاها

 

 

استاد بهزاد جوادی
  • سرگروه تیم ریاضی و فیزیک موسسه فاروس طاها

 

 

استاد رضا افراسیابی
  • سرگروه تیم زبان‌های خارجه موسسه فاروس طاها

 

 

خانم رستمی
  • مشاور و برنامه‌ریز ارشد موسسه فاروس طاها